Hoppa till sidans innehåll

Sina Khaknezhad

Systemutvecklare

Systemutvecklare med 10 års yrkeserfarenhet som deltagit i olika mjukvaruutvecklingsprojekt samt DevOps, har arbetat med/i företag från telekommunikationsindustrin till offentlig sektor och statliga organisationer. Mina huvudsakliga intresseområden och expertis inkluderar distribuerade system, mikrotjänster, Java Enterprise, Linux, systemintegration och DevOps (Cloud och OnPrem). Dessutom stödjs min arbetslivserfarenhet av en stark akademisk utbildning som ger mig en gedigen teoretisk bakgrund.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Integrationsutvecklare
 • Pragmatisk och problemlösare

Om Sina

Driven, nyfiken, lösningsorienterad och pragmatisk. Snabbt att lära upp nya tekniker och begrepp. Jag försöker att hålla mig uppdaterad med senaste tekniker.

Sinas CV

 • Trafikförvaltningen Stockholm

  Senior integrationsutvecklare

  2020 -

  I detta uppdrag som Sina började i januari 2020 arbetar han som senior integrationsutvecklare, på TFs IT avdelningen.
  SL har en stor satsning på digitalisering, och integration har en central roll eftersom det finns många mindre projekt och underleverantörer med diverse IT-system som behöver kopplas till varandra. Tekniker som används är MuleSoft, Anypoint CloudHub, AWS, HiveMQ/MQTT, MySQL DB bland annat.
 • Skatteverket

  senior utvecklare

  2019 - 2020

  Arbetsgivardeklaration på individnivå är ett viktig och högprioriterat projekt som infördes under 2018 och 2019. Det innebär att arbetsgivaren kan nu redovisa ersättning och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad. I detta projekt arbetade Sina som fullstack utvecklare i en del av projektet som används av Skatteverkets handläggare.

  Tekniker som användes i projektet är bland annat Angular, Java 8, Java Persistence API, Oracle DB, Red Hat Enterprise Linux, REST, Oracle WebLogic, OpenShift,
  AngularJS.
 • Skatteverket

  systemutvecklare

  2015 - 2019

  Uppdraget innefattade att underhålla och vidareutveckla ett Ärendehanterings och Elektronisk Arkiveringssystem (E-Arkiv) som Skatteverket använder.

  Projekt 1 Elektronisk Arkiveringssystem (E-Arkiv)
  Detta projekt består av en stor JavaEE backend applikation som har både SOAP, RMI, och REST gränssnitt, samt ett stort databassystem. Sinas uppgifter var bl.a. kravanalys, design, implementation, test och dokumentation i samarbete med andra utvecklare i ett Scrum team.

  Projekt 2 Webb-applikation för visning av arkiverade material
  Sina har deltagit i migrering av applikationen från gammalt Struts1 ramverk till Struts2.

  Projekt 3 Webb-applikation för Arkivering av handlingar
  Kunden vill utveckla en modern Webb-applikation för att möjliggöra arkivering till Systemet på ett enkelt sätt.

  Tekniker som användes var Servlets, JSF, JPA och PrimeFaces. i detta projekt utvecklade Sina en automatiserat testningsramverk baserat på Selenium, vilket gjorde det betydligt enklare att lägga till nya tester, utan att testare behövde särskild kunskap om Selenium API.

  Projekt 4 Modern Angular webb-applikation för sökning och visning av arkiverade material Kunden ville integrera flera funktionaliteter som fanns både i back-end systemets API, och andra in-house utvecklade system i en modern och simpel webb-applikation. I detta projekt använde Sina och teamet Angular4 som front-end ramverk, och utvecklade flera nya REST API:er, samt konvertering av REST till SOAP anrop, för att ansluta Angular appen till back-end systemet.
 • Armin Co.

  Utvecklare och webbmaster

  2013 - 2015

  Projekt1: IT Administratör:
  I Detta projekt hade Sina ansvar för förvaltning av IT avdelning av företaget. Uppgifterna som Sina hade i dagliga arbetet bestod av både administration av befintliga IT system, och utveckling och underhållning av företagets webbportal.

  Projekt1: Webb utvecklare:
  Sina arbetade främst som Webbutvecklare med tekniker som HTML, CSS, JQuery, och Joomla CMS.
 • Karolinska Institutet

  DevOps & Cloud Administratör

  2012 - 2013

  Sina arbetade med administration, utveckling och drift av storskaliga molnbaserade datalagringssystem med hjälp av iRODS, Amazon S3, och andra AWS tjänster. Han arbetade även med administration och övervakning av drift av flera synkroniserade servrar över geografiskt åtskilda platser.

  Tekniker som användes var Amazon S3, Amazon EC2, Linux, Ubuntu, Virtualisation, iRODS, GitHub, Python, Bash, och SSH.
 • Botkyrka Kommun

  systemutvecklare

  2012 - 2012

  projekt: Projekt: Intranät Webbshop

  Kunden behövde expandera deras intranät med ett webb-shop system. I detta projekt hjälpte Sina till med vidareutveckling av webbshop systemet som kommunens anställda kunde använda för att beställa pedagogisk utrustningar som exempelvis surfplattor. Systemet skapade sedan ett Excel dokument som innehöll ordersammanfattning och mejlade den till inköp.

  Tekniker: PHP, Apache HTTP Server, MySQL, jQuery, JavaScript, HTML, CSS
 • Vattenfall

  systemutvecklare

  2011 - 2012

  projekt: Projekt: Bokföringsprogram för vattenfall

  I detta projekt hjälpte Sina teamet med utveckling av ett Bokföringsprogram för kunden. Kunden hade flera legacy programvaror och koppling till externa tjänster som t.ex PayEx, och de ville administrera deras CapEx (Capital Expenditure) på ett enklare och centraliserade system. Arbetet bestod av utveckling av nya features samt integration med befintliga system med diverse API:er.

  Tekniker: Java, Spring, WebSphere Application Server, JSP, XML, Apache Maven, IntelliJ IDEA, SQL, HTML
 • Mestro

  Java Utvecklare

  2011 - 2011

  Projekt: Energiuppföljning platform

  Utveckling av ett webbaserat system för energiuppföljning med syfte att kunden ska ha full kontroll över sin användning. Systemet samlar in, analyserar och visualiserar energidata på ett automatiskt sätt. Några av plattformens kunder är stora fastighets och anläggningsägare som bl.a. EBAB, Jernhusen, Humlegården, Grand Hotel, Corem, Anders Bodin, och AMF fastigheter.

  Projekt: Systemutveckling, test och design

  Sina arbetade med design, utveckling, driftsättning och underhåll av mjukvarusystem baserade på Java, MS SQL Server, Apache, Tomcat. Sina deltog aktivt i systemutveckling samt driftsättning och övervakning av systemets prestanda och funktion. Dessutom använde Sina YourKit Java profiler för att upptäcka och övervaka kritiska delar av systemet som orsakade minnesluckor och kraschar.

  Tekniker: Java, Apache Tomcat, Microsoft SQL Server, YourKit Java Profiler, SQL, FTP, SMTP, Microsoft Excel
 • Telenor Sverige

  systemutvecklare & Integrationsutvecklare

  2008 - 2009

  Telenors CRM och B2B Integrationssystem

  Projekt 1: Business to Business Integration

  Kunden använde TIBCO ActiveMatrix Service Bus och TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks för att utveckla nya tjänster och API:er och koppla till gamla API:er och externa tjänster som PayEx.
  I denna roll arbetade Sina som integrationsutvecklare och testare. Han deltog i kravställning, design, implementation och testning av integrationslösning med verktyget TIBCO Businessworks och Java. Dessutom assisterade han CM teamet med driftsättning.

  Projekt 2: Telenors CRM system Kunden hade ett webb baserad CRM (Customer Relationship Management) system. Systemet behövde ständigt nya features och underhållning.

  Tekniker: TIBCO, TIBCO BusinessWorks, Java, Oracle, SQL, Stored Procedures, Mantis, Apache Struts, Eclipse, UML, MVC, Apache Subversion
 • PDC Center for Parallel Computing KTH

  förskare och utvecklare

  2007 - 2008

  Projekt: OMII-Europe: Open Middleware Infrastructure Institute

  Open Middleware Infrastructure Institute for Europe (OMII-EU) var ett EU-initiativ för att identifiera och samla viktiga webbtjänstbaserade Grid middleware-komponenter. Projektets huvudsyfte var att tillhandahålla ett förråd av kvalitetssäkrade, driftskompatibla middleware-tjänster för de tre centrala Grid infrastrukturslagren på Globus, UNICORE och gLite

Sinas kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Systemintegration
 • Fast datakommunikation

  Unix
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting

Sinas anställningar

 • senior konsult, Redpill Linpro Stockholm

  2019 -

 • IT Konsult, DFind IT

  2015 - 2019

 • Webbadmin och utvecklare, Armin

  2013 - 2015

 • DevOps & Cloud admin, Karolinska Institute

  2012 - 2013

 • IT Konsult, R2M

  2011 - 2012

 • Systemutvecklare, Mestro AB

  2011 - 2011

 • IT Konsult, KnowIT Consulting AB

  2008 - 2009

 • förskare och utvecklare, KTH

  2008 - 2009

Sinas utbildningar

 • teknologie magisterexamen, KTH

  2006 - 2008

 • Bachelor of sience Software engineering, Kish University

  2001 - 2005

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 582

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning