Hoppa till sidans innehåll

Markus Ludvigsson

Kravanalytiker/Testare/Projektledare

Markus är en uppskattad Scrum Master, kravanalytiker och testare som inriktat sig mot att driva webb- och IT-projekt som kundens högra hand. Markus har jobbat med ledning, kravanalys, testning, utveckling och förvaltning av IT-system i över tio år.

Intresset för metod, människor och kulturer är några av anledningarna till varför Markus har varit framgångsrik i sina roller. Det har också gjort att han har lätt för att ta fram kravspecifikationer, användningsfall och testfall eftersom han har möjlighet att närma sig problem från olika synvinklar. Han har vana av att leda team med resurser från både Indien, Ukraina, Estland, England och Sverige. Alltid med ett stort engagemang, bra resultat och fokus på kundens mål.

Markus har lätt för att lära sig nya saker och möjligheten att få göra det på sina uppdrag är något han uppskattar mycket. Markus har erfarenheter från alla delar av ett IT-projekt, från prototypfasen ända till förvaltning.

Områden

 • Kravanalytiker/Testare/Projektledare

Om Markus

Markus är en positiv och utåtriktad person, vilket har en positiv inverkad på kollegor och verkar till att hålla motivationen upp även under stress. Vidare är han en problemlösare som inte bara är bra på att lösa kortsiktiga problem/konflikter utan har även förmågan att tänka ett steg längre så att liknande situationer kan undvikas i framtiden.

Markus CV

 • WINR Medborgardialog

  Produktägare/Grundare

  2020 -

  WINR är en tjänst för att föra medborgardialog. Markus är produktägare på WINR och har i framtagandet av tjänsten haft intervjuer och samarbeten med både kommuner och kommuninvånare för att säkerställa att produkten matchar marknadens behov. Han ansvarar även för kravställning och testning. Då WINR är en startup så jobbar Markus ofta med arbetsuppgifter som ligger utanför engagemanget som produktägare.
 • Jordbruksverket

  Teknisk testare

  2020 -

  Markus har uppdrag som teknisk testare i projektet Jorden. Han jobbar i ett självorganiserande team med mycket ansvar, där det möjliggörs för mycket egna initiativ, vilket Markus uppskattar. Markus jobbar bland annat mycket med testautomatisering i Cypress och har hand om mycket av kontakten med verksamheten.
 • ITAB

  Kravanalytiker/Testare

  2018 - 2020

  Markus var kravanalytiker och testare på ITAB i projektet AirFlow (en produkt där hårdvara och mjukvara kombineras för att skapa en unik shoppingupplevelse).

  Han kom in som kravanalytiker men fick även kort därefter rollen som testare. I rollen ingick både kravställning och testning av både mjukvara, hårdvara samt användarflöden. Typ av test som genomfördes var regressionstest och systemtest. Allt med konsumenternas upplevelse i åtanke. Markus egna initiativ och stora engagemang är några exempel på vad kunden uppskattade.
 • Jordbruksverket

  Teknisk Testare

  2017 - 2018

  Markus var delaktig i ett omfattande projekt på Jordbruksverket i framtagandet av ett system för att handlägga ansökningar om EU-stöd till Sveriges lantbrukare. Markus roll var att som teknisk testare säkra kvalitén på produkten. I rollen ingick utöver att skriva & exekvera testfall, även bland annat att skriva SQL-frågor, testning via Postman, assistera vid acceptanstest samt att hålla i demo för olika målgrupper.
 • Domstolsverket

  Testare

  2016 - 2017

  Markus arbetade som testare i ett större team på Domstolsverket vars uppdrag är att modernisera den existerande mjukvaran som används av Sveriges Domstolar. Utvecklingsarbetet var testdrivet och Markus utförde både regressionstest, integrationstest och systemtest.
 • Nova Software AB

  Testare/Kravanlytiker/Scrum Master

  2015 - 2016

  Markus uppdrag innefattade att jobba med kvalitetssäkring av Nova Softwares produkter (administrationsprogram för skolvärlden). Markus roll var ursprungligen testare men jobbade till slut lika mycket som kravanalytiker och Scrum Master. Markus höll i teamets sprintdemon där nyutvecklad funktionalitet demonstrerades för olika intressenter.
 • Nässjöakademin

  Lärare

  2015 - 2015

  Markus var ansvarig för att planera och genomföra två kurser (Projektledning och Webbutveckling) på uppdrag åt Nässjöakademin Yrkeshögskola på Träcentrum i Nässjö.
 • Sveriges Byggindustrier

  Projektledare/Testare

  2014 - 2015

  Markus fick uppdraget att leda arbetet för att tillsammans med ett större konsultbolags outsouringteam ta fram ett webbverktyg för att visualisera underentreprenörskedjor på byggarbetsplatser. Projektet genomfördes med ett mycket pressat tidsschema men slutfördes i tid med högsta betyg från kunden.
 • Landstingsfastigheter i Jönköping

  Koordinator

  2014 - 2015

  Markus var leveransansvarig i ett löpande uppdrag där offshore resurser från Indien skapade och konverterar objekt i 3D-CAD åt kunden. Markus var leveransansvarig och hans roll innefattade bland annat att ta fram beställningsunderlag och kvalitetsgranska leveranser.
 • ID06 AB

  Projektledning/Kravanalytiker/Testare

  2014 - 2020

  Markus hjälpte ID06 AB med utvecklingen av ID06 Kompetensdatabas, Bolagsdeklaration och Service Portal. Hans roll varierar efter behov mellan projektledning, kravanalytiker och testare. Han var länken mellan utvecklarteamet och produktägare.
 • Tilaajavastuu

  Kravanalytiker

  2014 - 2014

  Markus var kravanalytiker i Sverige för en förstudie där Tilaajavastuu (IT-leverantör till Finlands Byggindustrier) undersökte möjligheten att överföra ett befintligt system från Finland till Sverige.
 • Apporama

  Projektledare/Kravanalytiker/Acceptanstestare

  2014 -

  Markus jobbar som projektledare, kravanalytiker och acceptanstestare i en mindre start-up som tar fram mobilapplikationer. Markus har inom ramen för uppdraget bland annat byggt upp en mall för hur kravspecifikationerna ska se ut som numera tillämpas vid varje nytt projekt.
 • Sveriges Byggindustrier

  Projektledare

  2014 - 2014

  Markus var delaktig i ett projekt åt Sveriges Byggindustrier. Markus var länken mellan kund och offshoreutvecklare i Ukraina vid utvecklandet av en webbaserat lösning.
 • Husqvarna AB

  Support Desk Manager

  2013 - 2014

  Markus var ansvarig för 2a linjens support och dess medarbetare från Sigma och PDB. Schemaläggning, rapportering och processutveckling var några av de ansvarsområden som ingick i uppdraget. Markus var också länken i samarbetet mot 1a och 3e linjens support. Uppdraget bedrevs enligt ITIL. Engagemanget lämnades över till HCL, där Markus var en del av kunskapsöverföringen.
 • Husqvarna AB

  Projektledare

  2012 - 2013

  Markus var projektledare vid införandet av ett nytt flöde till det webbaserade ärendehanteringssystem som han också var Service Manager för. Uppdraget gjordes i samråd med Husqvarnas verksamhet och externa konsulter som stod för genomförandet.
 • Husqvarna AB

  Service Manager

  2012 - 2014

  Som Service Manager har Markus upprätthållit en linjefunktion hos kund som har till ansvar att vara kittet mellan verksamhet och IT-förvaltning för ett webbaserat ärendehanteringssystem.
 • G2 Boss Media

  Projektledare/Scrum Master

  2008 - 2011

  I rollen som Projektledare för G2 Boss Media så var Markus projektledare för spelproduktion utspridd över fyra team utspridda i världen (Indien, Ukraina, England och Sverige). Teamen bestod av kravställare, grafiker, utvecklare, testare samt teamledare. Markus roll var att planera för vilket team som gjorde vad, koordinera teamen och lösa problem som dök upp under projektens gång.
 • G2 Boss Media

  Mjukvarutestare

  2007 - 2008

  Markus planerade och utförde funktionella tester på mjukvara vilket gav honom en förståelse för vikten av att ha en genomtänkt och effektiv kvalitetssäkring i projekt.

Markus kompetensområden

 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Funktionstestning, Systemtestning, Acceptanstest, Integrationstest
 • Projektledning

  Teknisk projektledning
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, Dataspel/ Internetspel
 • Branscherfarenhet

  Spel
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år
 • Roller

  Team-ledare, Projektledning digitala medier
 • Metoder & Processer

  Scrum
 • Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira

Markus anställningar

 • Projektledare, Sigma AB

  2011 - 2014

 • Game Producer, G2 Boss Media

  2008 - 2011

 • Mjukvarutestare, G2 Boss Media

  2007 - 2008

Markus utbildningar

 • Science Park Tech Accelerator 2019, Science Park Jönköping

  2019 - 2019

 • ITIL Foundation V3, Malmö

  2013 - 2013

 • IPMA projektledarcertifiering nivå D, Göteborg

  2011 - 2011

 • Certified Scrum Master, Stockholm

  2009 - 2009

 • Kandidatexamen i Mediateknik, Växjö

  2002 - 2007

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 582

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning