Hoppa till sidans innehåll

Magnus Eriksson

- Moln-, mjukvaru- och lösningsarkitekt

Magnus har en lång erfarenhet av både modernisering av IT organisationer för ökad innovationstakt genom t.ex. användning av molntjänster, digitalisering, big data analytics och av att designa IT system med högt ställda krav på t.ex. prestanda, tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet.
Under sina drygt fyra år som anställd hos Amazon Web Services arbetade Magnus både med hur olika organisationer bäst kan införa/använda molntjänster för största möjliga affärsnytta och med hur utvecklingsteam kan dra nytta av molnet i sitt dagliga arbete på ett säkert och effektivt sätt.
Innan AWS var han i roller som senior enterprisearkitekt och chefsarkitekt för infrastruktur drivande i Scanias IT modernisering och "molnresa" som nyttjade på både Microsoft Azure och Amazon Web Services.

Områden

 • - Moln-, mjukvaru- och lösningsarkitekt
 • - Innovations och förändringscoach

Om Magnus

Magnus har en god förmåga att hitta innovativa lösningar till både organisations och teknikutmaningar. Han är bra på att lyssna, analysera, strukturera, involvera, förklara och motivera inom både verksamhet och IT samt för både ledning och anställda.

Magnus CV

 • AWS

  Lösningsarkitekt

  2017 - 2022

  Under sin tid som lösningsarkitekt hos AWS hjälpte Magnus under olika perioder totalt ett tjugotal kunder inom bland annat finans, telecom och bilindustri med bland anant:
  - Hur bäst komma i gång med och accelerera sin "molnresa"
  - Konfiguration av "Landingzone" dvs molnmiljö med konton, nätver. anslutning till eget datacenter, automation etc.
  - Migrering av applikationer från eget datacenter till molnet
  - Arkitektur, val av databaser och andra molntjänster för olika projekt och "use-cases" inklusive
  - Finanssystem
  - Webbplatser
  - Data Lake
  - Data Warehouse
  - Uppkopplade, Elektifierade och Autonoma Fordon
  - Utbildning av team i användning av molnet och dess tjänster
  - IT Säkerhet
  - Kostnadsoptimering
 • Scania

  Chefsarkitekt Infrastruktur

  2016 - 2017

  - Vidareutvecklade strategin för molnanvändning (Amazon Web Services och Microsoft Azure).
  - Utvecklade arkitektur och valde produkter för "data lake".
  - Deltog i projekt för nytt "data warehouse".
  - Utvecklade SAP arkitekturer för logistik.
  - Utvecklade arkitektur för optimering av global Internetkonnektivitet.
 • Scania

  Senior Enterprise Arkitekt

  2011 - 2015

  - Utvecklade bland annat de första fulla Scania strategierna för
  - Användning av öppen källkod (OSS).
  - Användning av molntjänster.
  - Deltog i arbete kring hur Scanias modulariseringsprinciper kunde appliceras inom och anpassas för mjukvarukonstruktion.
  - Genomförde arkitekturgranskningar för utvecklingsinitiativ.
 • Scania

  Chefsarkitekt OAS Objekt och Strukturverktyg

  2005 - 2011

  - Medverkade i alla faser av utvecklingsarbetet från krav till implementation, test och drifttagande (ledande i arkitekturarbetet) av den nya generationen av objekt och strukturverktyg (OAS) som hanterar Scanias modulariseringsconcept.
  - Under det långa programmet användes initialt en plandriven utvecklingsmetod (RUP) och senare en Agil (Scrum).
  - Utvecklade den övergripande arkitekturen för OAS.
  - Ansvarade och drev det dagliga arbetet med implementationen.
  . Utförde med ett litet team implementationen de viktigaste algoritmerna för strukturnedbytning.
  - Systemet var skrivet i Java och använda för tiden innovativa lösningar som flerlagers distribuerad cachning.
  Teknikmiljö: SPARX Enterprise Architect, InteliJ IDEA utvecklingsmiljö, Tomcat Applikationsserver, Jenkins CI/CD automation, Oracle Databas, Oracle Coherence Distributed Cache, Perforce versionshanteringssystem.
 • Micronic Laser Systems

  Arkitekt

  2004 - 2005

  Magnus arbetade med metoder för och genomförande av migrering av företagets versionshanteringssystem från Microsoft Visual Source Safe till Perforce.
  Teknisk plattform: Windows, Linux, Java.
 • Micronic Laser Systems

  Javautvecklare

  2004 - 2004

  Magnus arbetade med "refakturering" av en service i företagets laserritare för att förenkla och förbättra arkitekturen samt göra programkoden mer effektiv.
  Teknisk Plattform: Linux, Java.
 • Micronic Laser Systems

  Javautvecklare

  2004 - 2004

  Magnus designade och implementerade ett system för styrning av högupplöst kamera för företagets laserritare.
  Teknisk Plattform: Linux, Java, C.
 • Micronic Laser Systems

  Mentor Java Programmering

  2004 - 2005

  Magnus stöttade olika team med avancerade aspekter av Javaprogrammering som t.ex. OOP design, processprogramering, generics, class loading, serialisering etc.
 • Lammina Systems Corporation San Francisco

  Medgrundare och arkitekt

  2002 - 2004

  - En av tre grundare till det Californienbaserade företaget.
  - Affärsutveckling
  - Medarkitekt för distribuerad. högprestanda, högtillgänglig, linjärt skalbar transaktionsplattform för Telekommunikations och onlinespel etc.
  - Implementerade det distribuerad och skalbara monitoreringsservice kompatibel med Java JMX standarden.
  - Medförfattare till flera patent relaterade till distribuerade system.
  Teknisk Plattform: Rational Rose arkitekturverktyg, Java, JBuilder utvecklingsmiljö, CVS versionshanteringsverktyg.
 • Ericsson Utvecklings AB

  Chefsarkitekt plattform för mobilnät

  1999 - 2002

  - Medverkade i alla faser från krav till implementation, test och idrifttagande.
  - Ledde arkitekturarbete och implementation av en högtillgänglig ("carrier grade" 99.999-99.9999%) distribuerad mjukvaruplattform för mobilnät.
  - Systemet implementerades i Java och byggde till största delen på "open source" komponenter.
  - Medförfattare till ett patent om effektiv serialisering och versionshantering av Java objektgrafer.
  Teknisk Plattform: Linux, Java, Interna Ericsson verktyg för arkitektur och dokumentation.
 • Ericsson Saab Avionics

  Expert Säkerhetskritiska Realtidssystem

  1994 - 1999

  Magnus arbetade med applikationer inom "Telekrig" som t.ex. radarmotmedel för JAS 39 Gripen.
  - Arkitektur för säkerhetskritiska inbyggda realtidssystem
  - Implementation av system i Programspråket Ada
  - Implementerade från "ax till limpa" ett interprocess kommunikationsverktyg för MIL1553.
  - Mentoring och utbildning av team i realtidsprogrammering och Ada.
  - Val av utvecklingsverktyg och metoder
  - Införande av Rational verktyg
  - Mjukvarurevisor mot underleverantörer
  - Kranställande mot internationella underleverantörer av hårdvarukort
  Teknisk plattform: Solaris, Ada som programspråk, Rationals krav & analys/design och versionshanteringsverktyg.
 • AONIX

  Konsult Inbyggda Realtidssystem Java

  1986 - 1994

  Under sin anställning på AONIX utförde Magnus uppdrag åt företagets kunder inom främst försvar, energi och medicinteknik med bland annat:
  - Programmering i Ada
  - Arkitektur för inbyggda säkerhetskritiska realtidssystem
  - Utbildning av hundratals Adautvecklare i företagets olika kurser
  - Konstruktion av "board support package" för kunders datorkort till AONIX "runtime system"
  Teknisk Plattform: Ada, assemblyspråk för både Intel, Motorola och Transputer CPUs.

Magnus kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering, Datalager, Databaskonstruktion, Amazon DynamoDB, Amazon Athena
 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Microservices
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Branscherfarenhet

  Fordon, Verkstad och Automotive
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Cloud Computing
 • Roller

  Arkitekt, Designer, Lösningsarkitekt
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Operativsystem/plattformar

  AWS
 • Hårdvara

  Infrastruktur

Magnus anställningar

 • Konsult, Kvadrat

  2022 -

 • Lösningsarkitekt, Amazon Web Services (AWS)

  2017 - 2022

 • Chefsarkitekt Infrastruktur, Scania

  2016 - 2017

 • Senior Enterprisearkitekt, Scania

  2011 - 2015

 • Chefsarkitekt Object och Strukturverktyg, Scania

  2005 - 2011

 • Javautvecklare, Micronic Laser Systems

  2004 - 2005

 • Grundare, Arkitekt, Utvecklare, Lammina Systems Corp

  2002 - 2004

 • Seniorkonsult, Ericsson Utvecklings AB

  1999 - 2002

 • Specialist realtids och inbyggda system, Ericsson Saab Avionics

  1994 - 1999

 • Seniorkonsult, utbildare, gruppchef, Aoonix

  1986 - 1994

Magnus utbildningar

 • Security Engineering in AWS, AWS Internal

  2021 - 2021

 • Machine Learning with Tabular Data in AWS, Amazon Machine Learning University

  2021 - 2021

 • Certifiering AWS Solution Architect Professional, AWS

  2021 -

 • Certifiering Azure Fundamentals (AZ-900), Microsoft

  2021 -

 • Big Data Analytics in AWS, AWS Internal

  2019 - 2019

 • Architecting in AWS, AWS Internal

  2018 - 2018

 • Advanced Architecting in AWS, AWS Internal

  2018 - 2018

 • AWS Solution Architect (SA) Learning Path, AWS Internal

  2017 - 2017

 • Certifiering AWS Developer Associate, AWS

  2017 -

 • Certifiering AWS Solution Architect Associate, AWS

  2017 -

 • Magister Informatik, Högskolan Väst

  2013 - 2014

 • IT Säkerhet III, KTH

  2008 - 2008

 • IT Säkerhet II, KTH

  2007 - 2007

 • IT Säkerhet I, KTH

  2006 - 2006

 • Objectory, Objectory AB

  1994 - 1994

 • Civilingenjör Datateknik, Linköpings Tekniska Högskola

  1981 - 1987

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 492

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning