Hoppa till sidans innehåll

Att leda utan att vara chef

En praktisk utbildning som ger konkreta verktyg för att leda andra, få andra att lyckas och skapa motivation samt välfungerande team.

Christer Karlsson och Monica Lööw.

Syfte

 • Att utveckla det personliga ledarskapet och självledarskapet
 • Att förstå och kunna kommunicera min roll som ledare
 • Att få grunderna i kommunikation och målstyrning
 • Att genom aktivt lyssnande utveckla och motivera andra genom feedback och coachning. Yttre faktorer kan enligt forskning inte styra individens process för att få ökad Inre motivation.
 • Att kunna förebygga och hantera problem
 • Att kunna skapa bra struktur och framförhållning
 • Att kunna övertyga utan att övertala.

Lärandemål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning erhålla grundläggande kunskap:

 • Om självledarskap
 • I verbal kommunikation och retorik
 • I målstyrningsteorier
 • Om vad som styr inre och yttre motivation
 • Om teorin feedbacktrappan och i att kunna ge feedback.
 • I att lyssna och kunna coacha andra
 • I att skapa egna och teamets handlingsplaner.

Deltagaren ska efter genomförd utbildning erhålla färdigheter i:

 • Strukturerad verbal kommunikation och vardagsretorik
 • Att kunna sätta upp mål enligt målstyrningsteorier
 • Att aktivt kunna lyssna och att kunna ha ett coachande förhållningsätt till andra
 • Att kunna göra handlingsplaner.

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha kompetens i:

 • Att kunna aktivt utveckla det egna personliga ledarskapet
 • Att aktivt kunna utveckla sitt egna framtida självledarskap.

Förberedelser

Deltagare uppmanas att ta med sig frågeställningar och utmaningar kring själva ledarskapet som vi diskuterar och analyserar.

 Innehåll

 • Ledarskap är något man gör med andra, inte något man gör mot Definition av ett bra ledarskap och ledarrollen samt hur förankra min roll hos alla deltagare.
 • Att förstå mig själv och andra, om olika människors sätt att agera och varför de gör som de gör. Att öka självkännedomen.
 • Trender och krafter som påverkar ledarskap och kommunikation.
 • Att leda genom kommunikation och motivation.
 • Hur skapa ett högpresterande team med engagemang och ett arbetsklimat präglat av öppen och god kommunikation.
 • Tydlighet och övertyga utan att övertala.
 • Att sätta mål som ger effekt och arbeta med motiverande uppföljning
 • Bli bra på att tydliggöra dina budskap och övertyga utan att övertala.
 • Problemlösningsmodell. Hur förebygga och hantera problem.
 • Hantera konflikter och besvärliga situationer.
 • Utvecklande feedback – effektiv och rak. Att ge trovärdig återkoppling.
 • Uppskattning som påverkar.
 • Aktivt lyssnande och det coachande ledarskapet.
 • Att skapa motivation genom utvärdering och uppföljning - olika metoder.
 • Individuell målstyrd handlingsplan utformas.

Tid 

Två dagar mellan kl 08:30-17:00, vid digital utbildning 09.00-16.00.

Aktuella datum 

18-19 oktober 2022 i Kvadrat Stockholms lokaler på Kungsbroplan 3a, Stockholm.

Gruppstorlek

Max 14 deltagare vid fysisk utbildning och max 20 vid digital. Detta antal deltagare bidrar till att vi kan få en bra gruppdynamik och hög energi.

Vad tyckte tidigare deltagare?

5/5 i betyg av alla kursdeltagare på ”Relevant kursupplägg och verktyg, bra mix mellan teori och praktik"
 
"Kursen gav mycket konkreta småtips och mycket självinsikt genom aktiva övningar. Den bästa utbildningen jag har gått!"
 
”Jag känner att jag har utvecklat mitt eget självledande ledarskap och fått nya insikter och kunskaper som jag kan börja använda imorgon.”
 
"Väldigt bra uppdelning som gjorde att man ständigt lyssnade och stimulerades". 
 
"Att få utföra övningar direkt efter varje moment hjälpte inlärningen och minnet väldigt mycket".
 
 "Jag kände verkligen att jag lärde mig något och utvecklade mig själv och blev väldigt inspirerad". 
 
"Det var också väldigt bra att vi fick verktyg med oss som vi kan använda direkt”.
 
"Monica och Christer var pedagogiska, kunniga och väldigt samspelta under hela kursen."

Pris  

Fysisk utbildning: 14 500 kronor per person exklusive moms och inkluderarar material, fika och lunch. 

Avbokning

4-2 veckor före uppdragets start debiteras 30% av arvodet. Mindre än 2 veckor före start debiteras 100% av arvodet. 

Kursanmälan

Kvadrat i siffror

 • 530

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning